¿A que nos adicamos?

Agrupación Local de Protección Civil do Carballiño

 
   
 

PROTECCION CIVIL

Esta entidade naceu orixinariamente coma unha Agrupación de Voluntarios de Protección Civil e como tal, a maioría das nosas  actividades pertencen ou teñen algunha relación con este eido  

 

MEDIO AMBIENTE

Os numerosos ataques que sofre o noso medio ambiente e, sobre todo, a plága que constituen  os incendios forestais, levounos  a asumir e implantar novos proxectos de intervención neste eido, na maioría dos casos, en colaboración con outras entidades (administracións, grupos conservacionistas/ecoloxistas)

SERVIZOS SOCIAIS

A Agrupación non desenvolve directamente ningún programa  relacionado cos servizos sociais, senón que colabora activamente cos seus recursos humanos e materiais con aquelas iniciativas (públicas ou privadas) que o solicitan.

 

SANIDADE

Ademais do transporte sanitario en ambulancia, ou a atención médica en eventos e grandes concentracións (nun autocar equipado para estas tarefas), a Agrupación participa  en tódolos dispositivos sanitarios para os que é requerida.

CULTURA

A Agrupación colabora a cotío con aquelas iniciativas, tanto públicas como privadas que fomentan e desenvolvan actividades culturais

 

 

DEPORTES

Dende a Agrupación Local de Protección Civil do Carballiño tratamos de fomenta-lo deporte, non só de cara ós nosos voluntarios (o que redunda nunha maior capacidade de intervención) senón tamén (coa axuda doutras entidades) promocionalo no noso ámbito de actuación.

 

 

Inicio